> ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย > ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายและ LAN แบบมีสายพร้อมกันได้
453J-03H

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายและ LAN แบบมีสายพร้อมกันได้

ไม่สามารถเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายและ LAN แบบใช้สายพร้อมกันได้
คุณสามารถใช้สาย USB และ LAN แบบไร้สาย หรือสาย USB และ LAN แบบใช้สายพร้อมกันได้