> ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย > การเชื่อมต่อไม่คงที่ (ช้าหรือไม่สามารถสร้างได้)
453J-03R

การเชื่อมต่อไม่คงที่ (ช้าหรือไม่สามารถสร้างได้)

ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการตั้งค่าของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งาน

เชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่ายถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายได้

คุณตรวจสอบการตั้งค่าของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานหรือไม่

เปลี่ยนช่องสัญญาณเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งาน เมื่อใช้เราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานหลายเครื่อง ให้ป้องกันการรบกวนจากคลื่นวิทยุโดยตั้งค่าช่องสัญญาณแยกห่างจากกัน เช่น “เราเตอร์ A: Ch.1, เราเตอร์ B: Ch.6, เราเตอร์ C: Ch.11"
หมายเหตุ
เกี่ยวกับวิธีตรวจสอบหรือกำหนดการตั้งค่าช่องสัญญาณ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งาน หรือติดต่อผู้ผลิต
หากคุณสามารถเปลี่ยนกำลังส่งคลื่นวิทยุของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานได้ ให้เพิ่มกำลังส่ง