> คำถามที่พบบ่อย > การส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ (PC แฟกซ์)
6SHL-003

การส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ (PC แฟกซ์)

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมหรือไดรเวอร์แฟกซ์ของเครื่องลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถระบุปลายทางและส่งแฟกซ์เมื่อพิมพ์ได้ ตามขั้นตอนดังนี้
ข้อสำคัญ
เมื่อตั้งค่า <อนุญาตไดรเวอร์การส่งแฟกซ์> บนเครื่องเป็น <ปิด> คุณจะไม่สามารถส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น <เปิด> ตามขั้นตอนต่อไปนี้
<เมนู>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน>  <ส่ง>  <การตั้งค่าแฟกซ์>  <อนุญาตไดรเวอร์การส่งแฟกซ์>  <เปิด>
หมายเหตุ
ภาพหน้าจอของไดรเวอร์แฟกซ์ที่ใช้อาจต่างจากที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันของไดรเวอร์แฟกซ์

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งไดรเวอร์แฟกซ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

1
ดาวน์โหลดไดรเวอร์แฟกซ์จากเว็บไซต์ดาวน์โหลดของ Canon
1
ในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้เปิด https://global.canon/en/support/
2
เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
3
คลิกที่ "Support"
4
เปิดหน้าดาวน์โหลดเพื่อค้นหาและดาวน์โหลดไดรเวอร์
2
ติดตั้งไดรเวอร์ที่ดาวน์โหลดมา
เรียกใช้งานตัวติดตั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2 ส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนสำหรับการส่งแฟกซ์จะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคุณ ส่งแฟกซ์ตามวิธีการสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows

ผู้ใช้ macOS: ดูที่ Mac
1
ในแอปพลิเคชันที่ใช้สร้างเอกสาร ให้เลือก [พิมพ์] จากเมนู [แฟ้ม] และแสดงหน้าจอการพิมพ์
2
เลือกไดรเวอร์แฟกซ์ของเครื่องในหน้าจอการพิมพ์
3
คลิก [พิมพ์] หรือ [ตกลง]
ในการแนบหน้าปก หรืออื่นๆ
4
ระบุปลายทาง
ในการระบุจากสมุดที่อยู่
หากต้องการป้อนปลายทางโดยตรง
ตั้งค่ารายการอื่นๆ ตามที่จำเป็น
5
คลิก [ส่ง]
ส่งแฟกซ์แล้ว

Mac

ผู้ใช้ Windows: ดูที่ Windows
หมายเหตุ
ขั้นตอนสำหรับ macOS 10.15 จะอธิบายไว้ที่นี่
1
เลือก [พิมพ์] จากเมนู [ไฟล์] ของแอปพลิเคชัน
2
เลือกไดรเวอร์แฟกซ์ของเครื่องจาก [เครื่องพิมพ์]
หากไม่มีตัวเลือกการพิมพ์ปรากฎขึ้น ให้คลิก [แสดงรายละเอียด] ที่ด้านล่างของหน้าจอ
ในการแนบหน้าปก หรืออื่นๆ
3
เลือกแผง [General Settings] จากเมนูแบบดึงลงของกล่องโต้ตอบการพิมพ์
4
ระบุปลายทาง
ในการระบุจากสมุดที่อยู่
หากต้องการป้อนปลายทางโดยตรง
5
คลิก [พิมพ์]
ส่งแฟกซ์แล้ว