> คำถามที่พบบ่อย > การส่งข้อมูลที่สแกนทางอีเมล
6SHL-001

การส่งข้อมูลที่สแกนทางอีเมล

กำหนดการตั้งค่าที่จำเป็นเพื่อส่งทางอีเมลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
หมายเหตุ
ตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อมูลต่อไปนี้ไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
ที่อยู่อีเมลที่จะลงทะเบียนเป็นปลายทาง
ข้อมูลการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ (ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP*, หมายเลขพอร์ต, ข้อกำหนดการตรวจสอบความถูกต้อง, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน เป็นต้น สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง)
หากต้องการตรวจสอบข้อมูลนี้ คุณสามารถดูได้ที่ไฟล์คำแนะนำและวิธีใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่กำลังใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดค่าให้กับเครื่องเพื่อส่งอีเมล (การดำเนินการจากคอมพิวเตอร์ของคุณ)

ใช้เครื่องมือการตั้งค่าพิเศษ (Send Function Setting Tool (เครื่องมือการตั้งค่าฟังก์ชันการส่ง)) ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งไว้บนเครื่อง
1
เริ่มใช้งาน Send Function Setting Tool (เครื่องมือการตั้งค่าฟังก์ชันการส่ง)
ป้อน "http://<ที่อยู่ IP ของเครื่อง>/sendsupport_login.html" ในช่องที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ และกดปุ่ม [ENTER] บนแป้นพิมพ์
2
คลิก [Start]
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฎขึ้น
3
คลิก [Send to E-mail Settings]
หากหน้าจอที่แจ้งให้คุณป้อน PIN สมุดที่อยู่ปรากฎขึ้น
4
ป้อนข้อมูลที่จำเป็น
[Registration]
[Favorites Number]
ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลใน <รายการที่ชื่นชอบ> ในสมุดที่อยู่ เลือกหมายเลขที่ไม่ได้ใช้จากเมนูแบบดึงลง
[Name for Favorites Number]
ชื่อที่ป้อนจะปรากฎในรายชื่อในสมุดที่อยู่ ตั้งชื่อที่คุณสามารถค้นหาในภายหลังได้ง่าย
[Send Destination Settings]
[Destination E-mail Address]
ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งต้นฉบับที่สแกน
[SMTP Server Settings]
[SMTP Server]
ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP
[SMTP Authentication]
คลิกปุ่มตัวเลือก [Set] หรือ [Not Set] ให้ตรงกับการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หากเลือก [Set] ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ในกล่องข้อความ [User Name] และรหัสผ่านในกล่องข้อความ [Password]
5
คลิก [Next]
6
ยืนยันการตั้งค่าและคลิก [Register]
7
กดสวิตช์เปิดปิด เพื่อปิดเครื่อง
ในการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ ต้องปิดและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
8
หลังจากปิดเครื่อง ให้รออย่างน้อย 10 วินาทีก่อนที่จะกดสวิตช์เปิดปิดอีกครั้ง
การตั้งค่าการส่งอีเมลเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2 สแกนต้นฉบับบนเครื่องและส่งไปทางอีเมล

1
วางต้นฉบับในชุดป้อนจ่ายหรือบนแผ่นกระจก
2
เลือก <สแกน> ในหน้าจอ Home
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฎขึ้น
3
เลือก <อีเมล>
4
ระบุปลายทาง
1
เลือก <สมุดที่อยู่> ในแท็บ <ระบุปลายทาง>
2
เลือก <ถึง>
3
เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปลายทางที่ต้องการ และเลือก <นำไปใช้>
5
เลือก <เริ่ม>
หากวางต้นฉบับในชุดป้อนจ่าย
เมื่อสแกนต้นฉบับแล้ว ข้อมูลที่สแกนจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุ
หากวางต้นฉบับบนแผ่นกระจก
1
หลังจากสแกนต้นฉบับแล้ว ให้เลือก <เริ่มการส่ง>
ข้อมูลที่สแกนจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุ
หากสแกนต้นฉบับหลายรายการ
หากการส่งล้มเหลว