> ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา/การพิมพ์ > ความเข้มในการทำสำเนาต่ำ
453J-01C

ความเข้มในการทำสำเนาต่ำ

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะแผ่นกระจกหรือชุดป้อนจ่ายสกปรก หรือการตั้งค่าการทำสำเนาไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

แผ่นกระจกหรือชุดป้อนจ่ายไม่ได้สกปรกใช่หรือไม่

ทำความสะอาดแผ่นกระจกหรือชุดป้อนจ่าย

การตั้งค่าการทำสำเนาถูกต้องหรือไม่

จากรายการการตั้งค่าการทำสำเนา ให้ตรวจสอบการตั้งค่าสำหรับคุณภาพของภาพและการปรับความเข้ม หากจำเป็น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าการทำสำเนาเริ่มต้นใช่หรือไม่

หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นโดย <เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น (ทำสำเนา)> ให้เริ่มต้นการตั้งค่าเพื่อคืนค่าไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน