> ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์/โทรศัพท์ > ไม่สามารถรับแฟกซ์
453J-01K

ไม่สามารถรับแฟกซ์

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะโหมดการรับไม่ถูกต้องหรือการตั้งค่ารับไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณรับแฟกซ์โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่

ตรวจสอบว่าตั้งค่าโหมดการรับเป็น <แฟกซ์/โทรศัพท์ (สลับอัตโนมัติ)>, <อัตโนมัติ>, <เครื่องตอบรับ> หรือ <สลับเครือข่าย>  
เมื่อตั้งค่าเป็น <เครื่องตอบรับ> ให้ตรวจสอบว่าเครื่องตอบรับเชื่อมต่อกับเครื่องนี้และเปิดเครื่องโดยบันทึกข้อความเสียงตอบกลับได้อย่างถูกต้อง
พื้นที่ว่างในหน่วยความจำอาจเหลือน้อย พิมพ์ ส่ง หรือลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ  

คุณรับแฟกซ์ด้วยตนเองใช่หรือไม่

ตรวจสอบว่าตั้งค่าโหมดการรับเป็น <ด้วยตนเอง>  
ก่อนจะวางหูโทรศัพท์ ให้เลือก <เริ่มการรับ> หรือป้อนหมายเลข ID สำหรับการรับระยะไกล หากคุณวางหูโทรศัพท์ก่อน การสื่อสารจะถูกตัดทิ้ง

คุณใช้สายไฟเบอร์ออปติกสำหรับการรับแฟกซ์ใช่หรือไม่

เครื่องนี้สามารถใช้ได้กับสายแบบอนาล็อก เมื่อใช้สายไฟเบอร์ออปติกหรือสายโทรศัพท์ IP เครื่องอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการสายไฟเบอร์ออปติกหรือโทรศัพท์ IP

คุณรับแฟกซ์จากบริการให้ข้อมูลผ่านแฟกซ์ใช่หรือไม่

ตรวจสอบการตั้งค่าปัจจุบันของ <เลือกประเภทสาย> เพื่อให้แน่ใจว่าประเภทของสายโทรศัพท์ตั้งค่าเป็นสายแบบกดปุ่ม (tone) 
หากตั้งค่าเป็นสายแบบหมุน (pulse) ให้ระบุปลายทางโดยเลือกปุ่ม เสียง ในแท็บ <ป้อนปลายทาง> แล้วป้อนปลายทาง หากคุณป้อนปลายทางหลังจากเลือกปุ่ม เสียง เครื่องจะส่งสัญญาณแบบกดปุ่มแม้ว่าจะใช้สายแบบหมุนอยู่
ดำเนินการรับแฟกซ์โดยปฏิบัติตามเสียงแนะนำการใช้งานที่ให้ไว้โดยบริการให้ข้อมูลผ่านแฟกซ์