> ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์/โทรศัพท์ > แฟกซ์ที่รับไม่ได้ออกมาในสภาพที่สะอาด
453J-01L

แฟกซ์ที่รับไม่ได้ออกมาในสภาพที่สะอาด

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะพื้นที่การสแกนของเครื่องส่งสกปรก หรือการตั้งค่ารับไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

พื้นที่การสแกนของเครื่องส่งสกปรกใช่หรือไม่

ขอให้ผู้ส่งตรวจสอบว่าพื้นที่การสแกนของเครื่องของเขา/เธอสกปรกหรือไม่

เนื้อหาของหน้าที่ได้รับหายไปบางส่วนใช่หรือไม่

เลื่อนตัวกั้นกระดาษให้ติดกับขอบของกระดาษ  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์บนกระดาษที่มีขนาดเหมาะสม  
ตั้งค่า <ใช้การลดขนาดการรับ> เป็น <เปิด>