> ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์/โทรศัพท์ > ไม่สามารถส่งแฟกซ์
453J-01F

ไม่สามารถส่งแฟกซ์

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะกำลังส่งหรือรับงานอื่นอยู่ในขณะนั้น หรือการตั้งค่าการส่งแฟกซ์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

วางต้นฉบับถูกต้องหรือไม่

วางต้นฉบับให้ถูกต้อง  

เกิดข้อผิดพลาดขึ้นหรือไม่

พิมพ์และตรวจสอบรายงานการจัดการการสื่อสาร  

สายโทรศัพท์ตั้งค่าถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าตั้งค่าสายโทรศัพท์อย่างถูกต้องหรือไม่  

คุณส่งแฟกซ์ไปต่างประเทศใช่หรือไม่

แทรกการหยุดชั่วคราวในหมายเลขแฟกซ์  
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ <ความเร็วเริ่มต้นการส่ง>  

ระบุข้อมูลปลายทางถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าระบุข้อมูลปลายทางอย่างถูกต้องหรือไม่  

คุณไม่ได้ส่งเอกสารอื่นจากหน่วยความจำใช่หรือไม่

รอจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

สายโทรศัพท์ภายนอกไม่ว่างหรือไม่

รอจนกว่าสายจะว่าง

คุณตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการรับของปลายทาง (เครื่องแฟกซ์ของผู้รับ) ใช่หรือไม่

ตรวจสอบว่าเครื่องแฟกซ์ของผู้รับสามารถทำงานร่วมกับเครื่องนี้ได้หรือไม่ (ยกตัวอย่างเช่น สนับสนุน G3 หรือไม่)
ตรวจสอบว่าใส่กระดาษในเครื่องแฟกซ์ของผู้รับหรือไม่
ตรวจสอบว่าสายแฟกซ์ของผู้รับไม่ว่างหรือไม่
เมื่อสายแฟกซ์ของผู้รับไม่ว่าง "ผล" ใน รายงานผลการส่งแฟกซ์ จะแสดงว่า "ไม่ว่าง/ไม่มีสัญญาณ"  

คุณใช้สายไฟเบอร์ออปติกสำหรับการส่งแฟกซ์ใช่หรือไม่

เครื่องนี้สามารถใช้ได้กับสายแบบอนาล็อก เมื่อใช้สายไฟเบอร์ออปติกหรือสายโทรศัพท์ IP เครื่องอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการสายไฟเบอร์ออปติกหรือโทรศัพท์ IP