> ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์/โทรศัพท์ > แฟกซ์ที่ส่งไม่ได้ออกมาในสภาพที่สะอาด
6SHL-038

แฟกซ์ที่ส่งไม่ได้ออกมาในสภาพที่สะอาด

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะแผ่นกระจกหรือชุดป้อนจ่ายสกปรก หรือการตั้งค่าส่งไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

แผ่นกระจกหรือชุดป้อนจ่ายไม่ได้สกปรกใช่หรือไม่

ทำความสะอาดแผ่นกระจกหรือชุดป้อนจ่าย ถ้าการทำความสะอาดไม่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น สาเหตุอาจเกิดจากเครื่องแฟกซ์ของผู้รับ

การตั้งค่าส่งถูกต้องหรือไม่

จากรายการการตั้งค่าส่ง ให้ตรวจสอบการตั้งค่าคุณภาพของภาพ หากจำเป็น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า  

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าส่งเริ่มต้นใช่หรือไม่

หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นโดย <เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น (แฟกซ์)> ให้เริ่มต้นการตั้งค่าเพื่อคืนค่าไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน