> ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์/โทรศัพท์ > ไม่สามารถส่งแฟกซ์โดยการระบุปลายทางในประวัติการส่ง
6SHL-037

ไม่สามารถส่งแฟกซ์โดยการระบุปลายทางในประวัติการส่ง

ไม่มีการแสดงประวัติเมื่อไม่มีข้อมูลประวัติอยู่หรือฟังก์ชันประวัติถูกจำกัด ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณปิดเครื่องใช่หรือไม่

การปิดเครื่องจะทำให้ข้อมูลประวัติที่จัดเก็บไว้ถูกลบออก

คุณตั้งค่า <จำกัดปลายทางใหม่> เป็น <เปิด> ใช่หรือไม่

หากคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> ข้อมูลประวัติที่จัดเก็บไว้ก่อนการตั้งค่าเป็น <เปิด> จะถูกลบออก

คุณตั้งค่า <จำกัดการส่งใหม่จากรายการบันทึก> เป็น <เปิด> ใช่หรือไม่

หากคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> คุณจะไม่สามารถระบุปลายทางจากประวัติได้