> ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์/โทรศัพท์ > ความเร็วในการรับต่ำ
6SHL-03F

ความเร็วในการรับต่ำ

ติดต่อผู้ส่งเพื่อตรวจสอบว่าการตั้งค่าความละเอียดถูกต้องหรือไม่