> ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย > UI ระยะไกลไม่ปรากฏขึ้น
453J-00F

UI ระยะไกลไม่ปรากฏขึ้น

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะการตั้งค่าเครือข่ายผิด หรือมีการกำหนดข้อจำกัดในฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจไม่สำเร็จ โปรดดูรายการด้านล่างนี้ประกอบด้วย

เปิดใช้งานการตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้ UI ระยะไกลอยู่หรือไม่

ตรวจสอบว่าตั้งค่า <ใช้ HTTP> และ <ใช้ UI ระยะไกล> เป็น <เปิด> ใช่หรือไม่

คุณกำลังใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใช่หรือไม่

ถ้าคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อยู่ ให้เพิ่มที่อยู่ IP ของเครื่องเข้าไปยังรายการ [ข้อยกเว้น] (ที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าพร็อกซีของเว็บเบราว์เซอร์