> ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน > เอกสารที่สแกนเกิดหมึกซึมทะลุกระดาษ
453J-021

เอกสารที่สแกนเกิดหมึกซึมทะลุกระดาษ

หมึกซึมทะลุกระดาษอาจเกิดขึ้นหากการตั้งค่าความเข้มไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าการปรับความเข้มถูกต้องหรือไม่ และหากจำเป็น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า