> ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน > เอกสารที่สแกนซีดจางหรือสกปรก
6SHL-03L

เอกสารที่สแกนซีดจางหรือสกปรก

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะแผ่นกระจกหรือชุดป้อนจ่ายสกปรก หรือมีปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องสแกน ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

แผ่นกระจกหรือชุดป้อนจ่ายไม่ได้สกปรกใช่หรือไม่

ทำความสะอาดแผ่นกระจกหรือชุดป้อนจ่าย

การสแกนผ่านแอพพลิเคชันอื่นๆ คมชัดหรือไม่

หากการสแกนผ่านแอพพลิเคชันอื่นๆ คมชัด อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องสแกนหรือซอฟต์แวร์ ให้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องสแกนหรือซอฟต์แวร์อีกครั้ง