> ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน > ไม่สามารถผ่านคอมพิวเตอร์
6SHL-03K

ไม่สามารถผ่านคอมพิวเตอร์

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะวางต้นฉบับไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องสแกน ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

วางต้นฉบับถูกต้องหรือไม่

วางต้นฉบับให้ถูกต้อง  

ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องสแกนหรือซอฟต์แวร์ใช่หรือไม่

ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องสแกนหรือซอฟต์แวร์อีกครั้ง

การตั้งค่าความละเอียดถูกต้องหรือไม่

หากความละเอียดสูงเกินไป การสแกนอาจทำไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ในกรณีนี้ ให้ลดความละเอียดและตรวจสอบว่าการสแกนทำได้หรือไม่