> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Bản In Ngả Xám
6SHS-062

Bản In Ngả Xám

Nguyên nhân có thể là do có vấn đề với môi trường ban đầu hoặc môi trường hoạt động. Kiểm tra như sau.

Bản gốc có màu nền không, nó có bị bẩn không, hoặc bạn có đang sao chụp bản gốc giống như báo được in trên giấy mỏng nên văn bản hoặc hình ảnh ở mặt bên kia có thể nhìn xuyên qua giấy chưa?

Kiểm tra bản gốc và sau đó điều chỉnh mật độ sang cài đặt chính xác.  

Nền trắng có chuyển thành màu đen không?

Thay đổi cài đặt <Mật Độ Nền>. Thay đổi cài đặt <Điều Chỉnh (Bằng Tay)> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Tuỳ thuộc vào màu sắc gốc, các phần khác ngoài phần nền có thể bị ảnh hưởng.

Máy có được lắp đặt trong môi trường thích hợp không?

Lắp đặt máy ở vị trí thích hợp.  
Bảo quản hộp mực ở vị trí thích hợp trong hai đến ba giờ, sau đó thử in lại. Làm như vậy có thể giải quyết được vấn đề. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy thay hộp mực.