> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Giấy Bị Có Nếp Gấp Hoặc Bị Cuốn > Giấy Có Nếp Gấp
454C-082

Giấy Có Nếp Gấp

Nguyên nhân có thể là giấy không được nạp đúng cách hoặc không sử dụng giấy phù hợp. Kiểm tra như sau.

Giấy có được nạp đúng cách không?

Khi giấy không được nạp vào dưới đường giới hạn hoặc bị nạp lệch, có thể là sẽ gây ra điều đó.  

Bạn có đang sử dụng giấy hấp thụ độ ẩm không?

Hãy thay bằng giấy thích hợp.  

Vấn đề này có xảy ra khi in trên giấy trơn hoặc giấy mỏng không?

Thay đổi cài đặt cho <Chỉnh Sửa Nhăn Giấy>. Cài đặt thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, bản in có thể mờ hoặc tốc độ in có thể chậm hơn.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra loại giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng loại giấy thích hợp.