> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Giấy Bị Có Nếp Gấp Hoặc Bị Cuốn > Giấy Bị Cuốn
454C-083

Giấy Bị Cuốn

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng giấy thích hợp. Ngoài ra, chỉ định chính xác các cài đặt cỡ và loại giấy.
Thay đổi cài đặt cho <Chỉnh Sửa Quăn Giấy>. Cài đặt thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, tốc độ in có thể chậm hơn.
Nạp lại giấy bằng cách đổi mặt để in lên (mặt trước/mặt sau).
QUAN TRỌNG
Trong vài trường hợp hiếm hoi các triệu chứng có thể trở nên tệ hơn tùy thuộc vào giấy. Nếu thực sự xảy ra, hãy hoàn tác các thay đổi của mặt trước đó để in lên.

Bạn có đang sử dụng giấy hấp thụ độ ẩm không?

Hãy thay bằng giấy thích hợp.  
Thay đổi cài đặt của <Loại Giấy> thành cài đặt cho giấy mỏng hơn. Ví dụ, nếu cài đặt hiện tại là <Giấy Trơn 1>, hãy thay đổi thành <Giấy Mỏng 1>.
Thay đổi cài đặt cho <Chỉnh Sửa Quăn Giấy>. Cài đặt thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, tốc độ in có thể chậm hơn.