> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Giấy Được Cho Vào Không Chính Xác > Bản In Bị Lệch
454C-085

Bản In Bị Lệch

Nếu các thanh dẫn giấy quá lỏng hoặc quá chặt, bản in sẽ bị lệch. Căn chỉnh các thanh dẫn giấy theo các cạnh của giấy.