> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Đốm Đen Xuất Hiện
454C-072

Đốm Đen Xuất Hiện

Bộ phận cố định có thể bị bẩn. Làm sạch bộ phận cố định.