> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Vết Nhòe Xuất Hiện ở Cạnh Dưới của Bản In Ra
454C-06L

Vết Nhòe Xuất Hiện ở Cạnh Dưới của Bản In Ra

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc có vấn đề với cài đặt lề. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng giấy thích hợp. Ngoài ra, cài đặt chính xác các cài đặt cỡ và loại giấy.

Bạn in dữ liệu không có lề phải không?

Hiện tượng này xảy ra nếu không cài đặt lề trong trình điều khiển máy in. Hãy đảm bảo bạn có đặt lề cho tài liệu in.
Thẻ [Hoàn tất]  [Cài Đặt Nâng Cao]  [Mở Rộng Vùng In và In]  [Tắt]