> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Bản In Bị Phai Màu
454C-06W

Bản In Bị Phai Màu

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc lượng mực còn lại trong hộp mực thấp. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng giấy thích hợp. Ngoài ra, chỉ định chính xác các cài đặt cỡ và loại giấy.

Máy có được lắp đặt trong môi trường có nhiệt độ thay đổi nhanh chóng và đáng kể hay không?

Khi nhiệt độ thay đổi nhanh chóng trong môi trường lắp đặt máy, hiện tượng ngưng tụ xảy ra có thể làm mờ dần hoặc xô lệch hình ảnh và văn bản. Nếu <Kiểm Soát Ngưng Tụ Hơi Nước> được cài đặt thành <Bật>, hiện tượng ngưng tụ trong máy sẽ được loại trừ. Việc loại trừ ngưng tụ trong máy có thể được thực hiện tự động do thay đổi nhiệt độ.  
QUAN TRỌNG
Khi quá trình loại bỏ ngưng tụ đang được thực hiện, chức năng in có thể không hoạt động đúng và bản in ra có thể là giấy trắng.
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, bạn cần phải giữ máy BẬT để duy trì hiệu quả loại bỏ ngưng tụ.
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, cài đặt Tắt Máy Tự Động sẽ bị vô hiệu hóa.  

Bản in có bị mờ khi bạn in trên phong bì không?

Bản in có thể bị mờ khi bạn in trên phong bì có bề mặt thô. Cài đặt <Chế Độ Phong Bì Mặt Thô> thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, tốc độ in có thể sẽ chậm hơn.  
LƯU Ý
<Chế Độ Phong Bì Mặt Thô> thực hiện chức năng chỉ khi cài đặt loại giấy là <Phong Bì 2>.  
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, cà̀i đặt <Chỉnh Sửa Quăn Giấy> sẽ bị tắt.  

Có phải lượng mực còn lại trong hộp mực ở mức thấp?

Kiểm tra xem lượng mực còn lại trong các hộp mực là bao nhiêu, và thay thế hộp mực nếu cần thiết.  
Bất kể mức mực in được hiển thị, hộp mực có thể đã hết hạn do các điều kiện môi trường của máy và mực trong hộp bị hỏng. Thay hộp mực.