> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Xuất Hiện Vết Nhòe và Tiếng Lách Tách
454C-06U

Xuất Hiện Vết Nhòe và Tiếng Lách Tách

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc lượng mực còn lại trong hộp mực thấp. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra loại giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng loại giấy thích hợp.

Có các vết nhòe mực và vết mực bắn xuất hiện khi sử dụng máy trong một môi trường độ ẩm thấp?

Thay đổi cài đặt cho <Chế Độ Độ Ẩm Thấp>. Hiệu quả cải thiện mạnh hơn với <Chế độ 2> so với <Chế độ 1>. Trước tiên hãy thử với <Chế độ 1>.  
LƯU Ý
Nếu <Chế Độ Độ Ẩm Thấp> được chỉ định, mật độ in có thể thấp hơn hoặc không đều khi máy được sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao.

Có phải lượng mực còn lại trong hộp mực ở mức thấp?

Kiểm tra xem lượng mực còn lại trong các hộp mực là bao nhiêu, và thay thế hộp mực nếu cần thiết.  
Bất kể mức mực in được hiển thị, hộp mực có thể đã hết hạn do các điều kiện môi trường của máy và mực trong hộp bị hỏng. Thay hộp mực.