> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Đốm Trắng Xuất Hiện
454C-071

Đốm Trắng Xuất Hiện

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc có vấn đề với môi trường hoạt động. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy hấp thụ độ ẩm không?

Hãy thay bằng giấy thích hợp.  

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra loại giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng loại giấy thích hợp.

Có khoảng trống xuất hiện ở giữa văn bản hoặc các đường tối màu?

Thay đổi cài đặt cho <Chế Độ Độ Ẩm Cao>. Cài đặt thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn đặt thành <Bật>, mật độ in có thể khác nhau tùy thuộc vào độ ẩm môi trường xung quanh.

Máy có được lắp đặt trong môi trường có nhiệt độ thay đổi nhanh chóng và đáng kể hay không?

Khi nhiệt độ thay đổi nhanh chóng trong môi trường lắp đặt máy, hiện tượng ngưng tụ xảy ra có thể làm mờ dần hoặc xô lệch hình ảnh và văn bản. Nếu <Kiểm Soát Ngưng Tụ Hơi Nước> được cài đặt thành <Bật>, hiện tượng ngưng tụ trong máy sẽ được loại trừ. Việc loại trừ ngưng tụ trong máy có thể được thực hiện tự động do thay đổi nhiệt độ.  
QUAN TRỌNG
Khi quá trình loại bỏ ngưng tụ đang được thực hiện, chức năng in có thể không hoạt động đúng và bản in ra có thể là giấy trắng.
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, bạn cần phải giữ máy BẬT để duy trì hiệu quả loại bỏ ngưng tụ.
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, cài đặt Tắt Máy Tự Động sẽ bị vô hiệu hóa.  

Bạn có đang sử dụng máy trong môi trường có độ ẩm cao không?

Thay đổi cài đặt cho <Chế Độ Độ Ẩm Cao>. Cài đặt thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn đặt thành <Bật>, mật độ in có thể khác nhau tùy thuộc vào độ ẩm môi trường xung quanh.

Có phải lượng mực còn lại trong hộp mực ở mức thấp?

Kiểm tra xem lượng mực còn lại trong các hộp mực là bao nhiêu, và thay thế hộp mực nếu cần thiết.  
Bất kể mức mực in được hiển thị, hộp mực có thể đã hết hạn do các điều kiện môi trường của máy và mực trong hộp bị hỏng. Thay hộp mực.