> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Vết Nhòe Xuất Hiện trên Bản In Ra
454C-041

Vết Nhòe Xuất Hiện trên Bản In Ra

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc có vấn đề với môi trường hoạt động. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra loại giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng loại giấy thích hợp.

Có các vết bẩn xuất hiện khi sử dụng máy trong một môi trường độ ẩm thấp?

Cài đặt <Chế Độ Độ Ẩm Thấp> thành <Bật>.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, mật độ in có thể thấp hơn hoặc không đều khi máy được sử dụng trong một môi trường độ ẩm cao.

Máy có được lắp đặt trong môi trường có nhiệt độ thay đổi nhanh chóng và đáng kể hay không?

Khi nhiệt độ thay đổi nhanh chóng trong môi trường lắp đặt máy, hiện tượng ngưng tụ xảy ra có thể làm mờ dần hoặc xô lệch hình ảnh và văn bản. Nếu <Kiểm Soát Ngưng Tụ Hơi Nước> được cài đặt thành <Bật>, hiện tượng ngưng tụ trong máy sẽ được loại trừ. Việc loại trừ ngưng tụ trong máy có thể được thực hiện tự động do thay đổi nhiệt độ.  
QUAN TRỌNG
Khi quá trình loại bỏ ngưng tụ đang được thực hiện, chức năng in có thể không hoạt động đúng và bản in ra có thể là giấy trắng.
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, bạn cần phải giữ máy BẬT để duy trì hiệu quả loại bỏ ngưng tụ.
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, cài đặt Tắt Máy Tự Động sẽ bị vô hiệu hóa.