> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Bản In Bị Nhạt Màu
454C-047

Bản In Bị Nhạt Màu

Nguyên nhân có thể là do có vấn đề với bản gốc hoặc lượng mực còn lại trong hộp mực thấp. Kiểm tra như sau.

Bản gốc có màu nền không, nó có bị bẩn không, hoặc bạn có đang sao chụp bản gốc giống như báo được in trên giấy mỏng nên văn bản hoặc hình ảnh ở mặt bên kia có thể nhìn xuyên qua giấy chưa?

Kiểm tra bản gốc và sau đó điều chỉnh mật độ sang cài đặt chính xác.  

Các khu vực trắng có bị nhạt màu không?

Thay đổi cài đặt của <Ngăn Tạo Mù>. Cài đặt thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, mật độ in có thể thưa hơn.

Có phải lượng mực còn lại trong hộp mực ở mức thấp?

Kiểm tra xem lượng mực còn lại trong các hộp mực là bao nhiêu, và thay thế hộp mực nếu cần thiết.  
Bất kể mức mực in được hiển thị, hộp mực có thể đã hết hạn do các điều kiện môi trường của máy và mực trong hộp bị hỏng. Thay hộp mực.