> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Đảo Chiều Giấy Bị Bẩn
454C-04C

Đảo Chiều Giấy Bị Bẩn

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc bộ phận cố định bị bẩn. Kiểm tra như sau.

Bạn đã nạp giấy có cỡ nhỏ hơn dữ liệu in phải không?

Kiểm tra để đảm bảo rằng kích thước giấy khớp với kích thước của dữ liệu in.

Bạn đã làm sạch bộ phận cố định chưa?

Hãy lau sạch bộ phận cố định.  

Vết nhòe có xuất hiện trên bản in ra khi bạn thực hiện in liên tục không? (MF746Cx)

Hiện tượng này có thể xảy ra khi bạn in liên tục các công việc in chứa nhiều hình ảnh với ảnh bán sắc*. Thay đổi cài đặt của <Tự Động Làm Sạch Bộ Cố Định> hoặc <Làm Sạch Th.Xuyên Bộ Cố Định>. Bằng cách cài đặt <Tự Động Làm Sạch Bộ Cố Định>, bạn có thể cấu hình để thực hiện tự động làm sạch bộ cố định để ngăn chặn vết ố. Nếu bạn cài đặt <Làm Sạch Th.Xuyên Bộ Cố Định> lên mức độ cao hơn, thì tần suất làm sạch định kỳ sẽ tăng lên.  
*Ảnh bán sắc được sử dụng cho các ô trong bảng, đồ thị, hình nền của tài liệu trình bày, bức ảnh, v.v...
LƯU Ý
Mỗi lần việc làm sạch được thực hiện với <Tự Động Làm Sạch Bộ Cố Định>, một tờ giấy sẽ được xuất ra.
Nếu bạn cài đặt <Làm Sạch Th.Xuyên Bộ Cố Định> thành mức độ cao hơn, tốc độ in sẽ chậm hơn.
Nếu các triệu chứng không cải thiện sau khi thay đổi cài đặt của <Làm Sạch Th.Xuyên Bộ Cố Định>, hoặc nếu bạn không muốn cài đặt <Tự Động Làm Sạch Bộ Cố Định>, thực hiện <Làm Sạch Bộ Cố Định (Giảm Vết Bẩn Mặt Sau Giấy)>.  
LƯU Ý
Thao tác này sẽ có hiệu quả cao hơn nếu được thực hiện khoảng một tiếng sau khi hoàn tất phiên in trước.