> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Giấy Bị Có Nếp Gấp Hoặc Bị Cuốn > Giấy Có Nếp Gấp
454C-04F

Giấy Có Nếp Gấp

Nguyên nhân có thể là giấy không được nạp đúng cách hoặc không sử dụng giấy phù hợp. Kiểm tra như sau.

Giấy có được nạp đúng cách không?

Khi giấy không được nạp vào dưới đường giới hạn hoặc bị nạp lệch, có thể là sẽ gây ra điều đó.  

Bạn có đang sử dụng giấy hấp thụ độ ẩm không?

Hãy thay bằng giấy thích hợp.  

Vấn đề này có xảy ra khi in trên giấy trơn hoặc giấy mỏng không? (MF746Cx)

Thay đổi cài đặt cho <Chỉnh Sửa Nhăn Giấy>. Hiệu quả cải thiện mạnh hơn với <Chế độ 2> so với <Chế độ 1>. Trước tiên hãy thử với <Chế độ 1>.  
LƯU Ý
Cài đặt một hiệu ứng cải thiện nhiều hơn có thể làm cho bản in bị mờ hoặc tốc độ in chậm hơn.

Vấn đề này có xảy ra khi in trên phong bì hoặc giấy mỏng không? (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Thay đổi cài đặt của <Chỉnh Sửa Nhăn Giấy>. <Chế độ 1> sẽ có hiệu quả cho phong bì. <Chế độ 2> mang lại cải thiện tốt hơn, và hiệu quả cho phong bì và giấy mỏng. Trước tiên hãy thử với <Chế độ 1>.  
LƯU Ý
Khi <Chế độ 1> hoặc <Chế độ 2> được chỉ định, hình ảnh in ra có thể bị mờ.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra loại giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng loại giấy thích hợp.