> Thông báo và mã lỗi > Biện Pháp Xử Lý cho Từng Thông Báo
6SHS-008

Biện Pháp Xử Lý cho Từng Thông Báo

Kiểm tra như sau để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khả thi cho từng thông báo.
Nếu bạn không thể gửi fax hoặc bộ nhớ bị đầy, hoặc bạn gặp phải vấn đề thao tác, thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị.
Có thể đang dùng hộp mực giả hoặc không chính hãng Canon. Không thể hiển thị chính xác lượng mực trong hộp.
Đã xảy ra lỗi trong khi kiểm chứng chứng nhận.
Sao chụp Đen Trắng bị hạn chế. Chỉ sao chụp Màu khả dụng.
In Đen Trắng bị hạn chế. Chỉ in Màu khả dụng.
Không thể phân tích chứng nhận của máy chủ xác nhận.
Không thể thay đổi loại điểm đích của những điểm đích đã đăng ký vào nhóm.
Không thể tìm thấy điểm truy cập.
Không thể in. Có thể đang lắp hộp mực giả hoặc không chính hãng Canon.
Không thể in dữ liệu Nhận.
Không thể nhận fax. Đảm bảo fax đã được gửi chính xác bởi người gửi.
Không thể nhận biết hình.
Không thể gửi vì hơn một điểm đích được chỉ định.
Không thể chỉ định điểm đích nhóm hoặc nhiều điểm đích cùng một lúc.
Không thể chỉ định điểm đích nhóm khi gác máy.
Không thể dùng những cài đặt này. Việc gửi tới điểm đích được chỉ định bị hạn chế.
Lỗi Truyền Thông Hộp Mực Có thể đang dùng hộp mực giả hoặc không chính hãng Canon.
Lỗi truyền thông hộp mực. Không thể in. Có thể đang lắp hộp mực giả hoặc không chính hãng Canon.
Thay đổi mật mã xác nhận.
Kiểm tra cài đặt xác nhận.
Sao chụp Màu bị hạn chế. Chỉ sao chụp Đen Trắng khả dụng.
In Màu bị hạn chế. Chỉ in Đen Trắng khả dụng.
Sao chụp bị hạn chế.
Không thể kết nối.
Không thể kết nối. Kiểm tra cài đặt PSK.
Không thể kết nối. Số lượng thiết bị tối đa có thể kết nối với điểm truy cập đã đạt giới hạn.
Không thể kết nối bằng Kết Nối Dễ Dàng qua Máy Tính. Thiết bị sẽ khởi động lại.
Không thể kết nối bằng LAN không dây. TẮT và BẬT nguồn chính, sau đó cấu hình lại cài đặt.
Không thể kết nối bằng WPS. Vui lòng chờ, sau đó cấu hình lại cài đặt.
Không thể phát hiện bất kỳ kết nối từ thiết bị không dây.
Không thể thực hiện làm sạch.
Không thể thực hiện chỉnh sửa.
Không thể thực hiện xác nhận Hệ Thống Mở. Kiểm tra cài đặt WEP.
Không thể thực hiện xác nhận Mã Khóa Chia Sẻ. Kiểm tra cài đặt WEP.
Đã ngắt Kết Nối Trực Tiếp.
Kết Nối Dễ Dàng qua Máy Tính đã kết thúc do hết giờ Thiết bị sẽ khởi động lại.
Giới hạn tuổi thọ hộp mực.
Fax bị hạn chế.
Lỗi Xác Nhận Google Cloud Print
Lỗi Truyền Thông Google Cloud Print
Nạp giấy.
Mức Hộp Mực Thấp
Bộ Nhớ Đầy (In An Toàn)
Bộ Nhớ Đầy (Bỏ Qua Lỗi)
In Bộ Nhớ Trung Gian bị hạn chế.
Không có hồi đáp từ điểm đích.
Không có hồi đáp từ máy chủ.
Kẹt giấy.
Cài Đặt Giấy và Cỡ Được Nạp Kô Phù Hợp
Chuẩn bị hộp mực.
Việc in bị hạn chế.
Quét từ xa bị hạn chế.
Việc quét bị hạn chế.
Đặt thông tin xác nhận chính xác.
Đặt thông tin cần thiết cho xác nhận.
Chỉ định và đăng ký điểm đích mới bị hạn chế.
Chứng nhận của máy chủ xác nhận đã hết hạn.
Chứng nhận của máy chủ xác nhận không chính xác.
Máy tính bị hạn chế.
Số fax bao gồm quá nhiều chữ số.
Bộ nhớ đầy.
Bộ nhớ đầy. Nhập lại cài đặt loại bản gốc.
Bộ nhớ đầy. Quét sẽ bị hủy. Bạn có muốn in?
Số ký tự được nhập vào là ký tự được dùng không chính xác hoặc không hợp lệ.
Bộ nhớ USB bị hạn chế.
Mã khóa WEP không được đặt chính xác. Kiểm tra cài đặt WEP.
Dùng UI Từ Xa để đặt thông tin cần thiết cho xác nhận.