> Vấn Đề Thường Gặp > Máy Không Hoạt Động
454C-001

Máy Không Hoạt Động

Nguyên nhân có thể là do dây nguồn và cáp chưa kết nối đúng cách hoặc máy đang ở chế độ ngủ. Kiểm tra như sau.

Máy đã được BẬT chưa? Dây nguồn đã được kết nối chưa?

Nếu máy đã được BẬT nhưng không phản hồi, TẮT máy, kiểm tra xem dây nguồn đã được nối đúng chưa và BẬT máy lại.
Rút dây nguồn khỏi ổ cắm và máy, rồi cắm dây nguồn lại.
Rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm và cắm vào ổ cắm khác.
Kiểm tra xem dây nguồn có điện không. Thay thế dây nguồn bằng dây khác hoặc sử dụng vôn kế để kiểm tra xem dây bị hỏng không.

Máy đã được BẬT chưa?

Đợi một lúc cho đến khi máy khởi động.

Tất cả dây cáp có được kết nối đúng cách không?

Kiểm tra xem các dây cáp này đã được kết nối đúng chưa. Cẩn thận để không nhầm lẫn các cổng cáp với nhau.
Cổng USB (để kết nối thiết bị USB)
Cổng USB (để kết nối máy tính)
Cổng LAN
Giắc cắm đường dây điện thoại

Chế độ nghỉ được kích hoạt chưa?

Nếu bạn để máy không hoạt động trong một khoảng thời gian xác định, máy sẽ đi vào chế độ nghỉ để tiết kiệm điện năng, bạn sẽ không thể vận hành máy được. Để thoát chế độ nghỉ, nhấn phím có dấu .