> Câu Hỏi Thường Gặp > Gửi Fax Trực Tiếp Từ Máy Tính (PC Fax)
6SHS-003

Gửi Fax Trực Tiếp Từ Máy Tính (PC Fax)

Bạn có thể cài đặt trình điều khiển fax của máy trên máy tính để bạn có thể chỉ định điểm đích và gửi fax khi in. Hãy làm theo các bước sau.
QUAN TRỌNG
Khi <Cho Phép Trình Điều Khiển Gửi Fax> được cài đặt thành <Tắt> trên máy, bạn sẽ không thể gửi fax từ máy tính. Thay đổi tùy chọn cài đặt này thành <Bật> với các bước sau.
<Menu>  <Cài Đặt Chức Năng>  <Gửi>  <Cài Đặt Fax>  <ChoPhép Trình Đ.Khiển Gửi Fax>  <Bật>
LƯU Ý
Tùy thuộc vào hệ điều hành và phiên bản trình điều khiển fax mà ảnh chụp màn hình trình điều khiển fax được sử dụng ở đây có thể khác với ảnh trên màn hình của bạn.

Bước 1 Cài đặt trình điều khiển fax trên máy tính của bạn

1
Tải trình điều khiển fax từ trang web tải xuống của Canon.
1
Trên trình duyệt của bạn, hãy mở https://global.canon/en/support/.
2
Chọn quốc gia hay khu vực của bạn.
3
Bấm vào "Hỗ trợ".
4
Mở trang tải xuống dành cho trình điều khiển rồi tải trình điều khiển xuống.
2
Cài đặt trình điều khiển đã tải.
Khởi chạy trình cài đặt và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt.

Bước 2 Gửi fax từ máy tính của bạn

Tùy thuộc vào hệ điều hành máy tính của bạn mà các bước gửi fax sẽ khác nhau. Hãy gửi fax theo phương thức dành cho hệ điều hành của bạn.

Windows

Người dùng macOS: Đánh dấu vào Mac.
1
Trong ứng dụng được dùng để tạo tài liệu, hãy chọn [Print] từ menu [File] và hiển thị màn hình in.
2
Chọn trình điều khiển fax của máy trên màn hình in.
3
Bấm vào [Print] hoặc [OK].
Để kèm theo tờ bìa, v.v.,
4
Chỉ định điểm đích.
Để chỉ định từ Danh Bạ,
Để nhập trực tiếp điểm đích,
Nếu cần thiết, hãy đặt các mục khác.
5
Bấm vào [Gửi].
Bản fax sẽ được gửi.

Mac

Người dùng Windows: Đánh dấu vào Windows.
LƯU Ý
Các bước thực hiện với hệ điều hành macOS 10.15 được mô tả tại đây.
1
Chọn [In] từ menu [Tệp] của ứng dụng.
2
Chọn trình điều khiển fax của máy từ [Máy in].
Nếu không có tùy chọn in nào hiển thị, hãy bấm vào [Hiển thị Chi tiết] ở cuối màn hình.
Để kèm theo tờ bìa, v.v.,
3
Chọn bảng [General Settings] từ menu bật lên trong hộp thoại in.
4
Chỉ định điểm đích.
Để chỉ định từ Danh Bạ,
Để nhập trực tiếp điểm đích,
5
Bấm vào [In].
Bản fax sẽ được gửi.