> Câu Hỏi Thường Gặp > Gửi Dữ Liệu Quét qua E-mail
6SHS-001

Gửi Dữ Liệu Quét qua E-mail

Đặt các tùy chọn cài đặt cần thiết để gửi qua e-mail từ máy tính của bạn. Thực hiện theo các bước sau.
LƯU Ý
Kiểm tra và ghi nhớ các thông tin sau đây trước.
Địa chỉ e-mail để đăng ký làm điểm đích
Thông tin cài đặt máy chủ thư điện tử (tên máy chủ SMTP*; số cổng; yêu cầu xác thực; tên người dùng, mật khẩu, v.v. để xác thực)
Để kiểm tra thông tin này, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn và tệp trợ giúp cho ứng dụng bạn hiện đang sử dụng.

Bước 1 Định cấu hình máy để gửi e-mail (thao tác trên máy tính của bạn)

Sử dụng công cụ cài đặt đặc biệt (Send Function Setting Tool) thông qua trình duyệt Web đã được cài đặt trên máy.
1
Khởi động Send Function Setting Tool.
Nhập "http://<Địa chỉ IP của máy>/sendsupport_login.html" vào trường địa chỉ trên trình duyệt Web rồi nhấn phím [ENTER] trên bàn phím.
2
Bấm vào [Start].
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện,
3
Bấm vào [Send to E-mail Settings].
Nếu màn hình nhắc bạn nhập mã PIN Danh Bạ xuất hiện,
4
Nhập thông tin yêu cầu.
[Registration]
[Favorites Number]
Đăng ký một địa chỉ e-mail vào <Ưa Thích> trong Danh Bạ. Chọn một số chưa sử dụng từ menu thả xuống.
[Name for Favorites Number]
Tên đã nhập sẽ xuất hiện trong một danh sách của Danh Bạ. Hãy đặt tên sao cho bạn có thể dễ dàng tìm thấy sau này.
[Send Destination Settings]
[Destination E-mail Address]
Nhập địa chỉ e-mail mà bạn muốn gửi bản gốc đã quét đến đó.
[SMTP Server Settings]
[SMTP Server]
Nhập tên máy chủ SMTP.
[SMTP Authentication]
Bấm vào [Set] hoặc nút radio [Not Set] để phù hợp với cài đặt xác thực của máy chủ SMTP. Nếu [Set] được chọn, hãy nhập tên người dùng vào hộp văn bản [User Name] và mật khẩu vào hộp văn bản [Password].
5
Bấm vào [Next].
6
Xác nhận cài đặt và bấm vào [Register].
7
Nhấn công tắc nguồn và tắt máy.
Để hoàn tất quá trình đăng ký, bạn phải tắt rồi bật lại máy.
8
Sau khi tắt nguồn, hãy chờ ít nhất 10 giây trước khi nhấn một lần nữa vào công tắc nguồn.
Thao tác này hoàn tất quy trình cài đặt gửi e-mail.

Bước 2 Quét bản gốc trên máy và gửi qua e-mail

1
Đặt bản gốc vào khay nạp hoặc đặt lên mặt kính.
2
Chọn <Quét> trên màn hình Home.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện,
3
Chọn <E-mail>
4
Chỉ định điểm đích.
1
Chọn <Danh Bạ> trong thẻ <Chỉ Định Điểm Đích>.
2
Chọn <To>.
3
Chọn vào ô đánh dấu cho điểm đến mong muốn, và chọn <Áp Dụng>.
5
Chọn <Bắt Đầu>.
Nếu bản gốc được đặt vào khay nạp
Sau khi bản gốc được quét, dữ liệu quét được gửi đến địa chỉ e-mail được chỉ định.
Nếu bản gốc được đặt lên trên mặt kính
1
Sau khi bản gốc được quét, hãy chọn <Bắt Đầu Gửi>.
Dữ liệu quét được gửi đến địa chỉ e-mail được chỉ định.
Nếu quét nhiều bản gốc,
Nếu không gửi được,