> Vấn Đề Về Việc Sao Chụp/In > Giấy Trắng Là Đầu Ra
454C-01A

Giấy Trắng Là Đầu Ra

Kiểm tra trạng thái của hộp mực in.

Các hộp mực in đã được lắp đúng chưa?

Lắp lại các hộp mực in.  

Hộp mực in đã hết thời hạn sử dụng?

Kiểm tra lượng mực còn lại trong hộp mực.