> Vấn Đề Về Việc Sao Chụp/In > Dường Như Việc In Bị Chậm
6SHS-030

Dường Như Việc In Bị Chậm

Nguyên nhân có thể là do phần trống trong bộ nhớ có thể còn ít. Kiểm tra như sau.
LƯU Ý
Các hiện tượng sau nằm trong số các đặc tính của máy và do đó chúng không phải là sự xuất hiện của các bất thường.
Mất một lúc cho đến khi trang đầu tiên được in.
Tốc độ in có thể chậm hơn tùy theo hướng của giấy được nạp. Nếu có thể, hãy thay đổi hướng giấy.
Sau một phiên in liên tục hoặc in trên giấy hẹp, tốc độ in giảm hoặc in bị tạm dừng để cho phép điều chỉnh nhiệt độ của bộ phận chính hoặc điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
Khi in bị tạm dừng, xin đợi một lúc. Khi điều chỉnh hoàn tất, tiếp tục in.

Phần trống trong bộ nhớ đang ít phải không?

Thực hiện in, gửi hoặc xóa dữ liệu không cần thiết được lưu trữ trong bộ nhớ.  

Bạn có đang sử dụng chức năng In An Toàn không?

Nếu bạn không sử dụng Chức năng In An toàn, khuyến khích cài đặt <Sử Dụng In An Toàn> thành <Tắt>.