> Vấn Đề Về Fax/Điện Thoại > Không Thể Tự Động Chuyển Đổi Giữa Điện Thoại Và Fax
6SHS-03E

Không Thể Tự Động Chuyển Đổi Giữa Điện Thoại Và Fax

Nguyên nhân có thể là do chế độ nhận hoặc cài đặt nhận sai hoặc phần trống trong bộ nhớ còn ít. Kiểm tra như sau.

Máy có được cấu hình để tự động chuyển đổi giữa điện thoại và fax không?

Kiểm tra xem chế độ nhận có được cài đặt thành <Fax/ĐT (Tự Động Chuyển)>, <Máy Trả Lời>, hoặc <Chuyển Mạng> không.  
Khi được đặt thành <Máy Trả Lời>, hãy kiểm tra xem máy trả lời có được kết nối với máy này chưa và máy được bật nguồn với thông báo phản hồi âm thanh được ghi đúng chưa.

Phần trống trong bộ nhớ đang ít phải không?

Thực hiện in, gửi hoặc xóa dữ liệu không cần thiết được lưu trữ trong bộ nhớ.  

Có phải cài đặt của <Thời Gian Bắt Đầu Đổ Chuông> quá ngắn không?

Nếu cài đặt của <Thời Gian Bắt Đầu Đổ Chuông> quá ngắn, có thể không phát hiện việc nhận fax, dẫn đến điện thoại bên ngoài reo. Hãy cài đặt <Thời Gian Bắt Đầu Đổ Chuông> đủ dài.  

Có phải điều kiện đường dây điện thoại kém không?

Nếu điều kiện đường dây điện thoại kém, hãy thay đổi cài đặt của <Tốc Độ Bắt Đầu Nhận>.  

Máy gửi có hỗ trợ tín hiệu nhận dạng fax (tín hiệu CNG) không?

Cuộc gọi đến từ máy không có khả năng truyền tín hiệu nhận dạng fax sẽ không chuyển máy này sang chế độ nhận fax. Hãy nhận fax bằng thao tác thủ công.