> Vấn Đề Về Việc Quét > Tài Liệu Quét Bị Nhạt Màu Hoặc Bẩn
6SHS-03L

Tài Liệu Quét Bị Nhạt Màu Hoặc Bẩn

Nguyên nhân có thể là do mặt kính hoặc khay nạp bị bẩn, hoặc có vấn đề với trình điều khiển máy quét. Kiểm tra như sau.

Không phải là mặt kính hoặc khay nạp bẩn?

Làm sạch mặt kính hoặc khay nạp.

Quét qua các ứng dụng khác có rõ ràng không?

Nếu quét qua các ứng dụng khác rõ ràng, có thể có vấn đề với trình điều khiển máy quét hoặc phần mềm. Cài đặt lại trình điều khiển máy quét hoặc phần mềm.