> Mengalihkan Kertas Tersekat > Tentang Kertas yang Tersekat > Kertas Tersangkut dalam Sumber Kertas
441S-05J

Kertas Tersangkut dalam Sumber Kertas

Keluarkan kertas tersekat mengikut prosedur yang sepadan dengan lokasi di mana kertas tersangkut berlaku.
Dulang pelbagai guna Kertas Tersangkut dalam Dulang Pelbagai Guna
Laci kertas Kertas Tersekat dalam Laci Kertas

Kertas Tersangkut dalam Dulang Pelbagai Guna

Jika kertas dimuatkan dalam dulang, keluarkannya dahulu. Jika kertas yang tersekat tidak boleh dikeluarkan dengan mudah, jangan tariknya secara paksa, tetapi ikut prosedur untuk lokasi berbeza bagi kertas tersekat yang ditunjukkan oleh mesej.
1
Keluarkan kertas dengan perlahan.
2
Muatkan kertas.  
3
Pilih <Ya> apabila <Adakah semua kertas tersekat dikeluarkan?> mesej dipaparkan pada skrin.
NOTA
Apabila mesej masih dipaparkan
Kertas boleh tersekat di lokasi lain. Periksa lokasi lain, dan keluarkan kertas tersekat jika ada.

Kertas Tersekat dalam Laci Kertas

Jika kertas yang tersekat tidak boleh dikeluarkan dengan mudah, jangan tariknya secara paksa, tetapi ikut prosedur untuk lokasi berbeza bagi kertas tersekat yang ditunjukkan oleh mesej.
1
Tarik laci kertas keluar.
PENTING
Pastikan untuk memegang laci kertas dengan kedua-dua tangan, dan tarik ia keluar perlahan-lahan. Jika tidak, anda boleh merosakkan laci kertas dengan menjatuhkannya, jika ia meluncur terlalu mudah.
2
Keluarkan kertas dengan perlahan.
Apabila penyuap kertas pilihan dipasang, tarik keluar kertas secara perlahan-lahan dengan cara yang sama.
3
Tetapkan laci kertas.
4
Pilih <Ya> apabila <Adakah semua kertas tersekat dikeluarkan?> mesej dipaparkan pada skrin.
NOTA
Apabila mesej masih dipaparkan
Kertas boleh tersekat di lokasi lain. Periksa lokasi lain, dan keluarkan kertas tersekat jika ada.