> Apabila Anda Tidak Dapat Mencetak dengan Betul > Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan > Titik Hitam Muncul
6SHC-058

Titik Hitam Muncul

Unit penetapan mungkin kotor. Bersihkan unit penetapan.