> Apabila Anda Tidak Dapat Mencetak dengan Betul > Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan > Bahagian Kertas Terbalik Comot
6SHC-059

Bahagian Kertas Terbalik Comot

Kemungkinan berpunca apabila kertas yang sesuai tidak digunakan atau unit penetapan adalah kotor. Semak yang berikut.

Adakah anda memuatkan kertas yang lebih kecil daripada saiz data cetakan?

Periksa untuk memastikan saiz kertas sesuai dengan saiz data cetak.

Adakah anda sudah membersihkan unit penetapan?

Cuci unit penetapan.