> Apabila Anda Tidak Dapat Mencetak dengan Betul > Kertas Disuap dengan Salah > Kertas Tidak Disuapkan/Dua atau Lebih Helaian Disuapkan Bersama
441S-07A

Kertas Tidak Disuapkan/Dua atau Lebih Helaian Disuapkan Bersama

Muatkan kertas dengan betul.
Kipas kertas timbunan teliti supaya kertas tidak melekat.
Periksa sama ada kertas dimuatkan dengan betul.  
Periksa sama ada bilangan helaian kertas yang dimuatkan adalah sesuai dan sama ada kertas yang sesuai digunakan.
Periksa sama ada kertas pelbagai saiz dan jenis dimasukkan bersama-sama.
Terdapat kes di mana kertas tidak dimuat dengan betul bergantung pada ketebalannya. Jika ini berlaku, terbalikkan orientasi kertas atau pusingkan kertas itu.