> Mengalihkan Kertas Tersekat > Tentang Kertas yang Tersekat > Kertas Tersangkut dalam Penyuap
441S-057

Kertas Tersangkut dalam Penyuap

Gunakan prosedur berikut untuk mengeluarkan dokumen asal.
Jika ada kertas dimuatkan dalam penyuap, keluarkan terlebih dahulu. Jangan keluarkan kertas tersekat dari mesin secara paksa. Jika kertas tersekat tidak boleh dikeluarkan dengan mudah, teruskan ke langkah seterusnya.
1
Keluarkan kertas asal yang tersangkut daripada penutup penyuap.
1
Buka penutup penyuap.
2
Secara perlahan keluarkan dokumen asal.
3
Angkat dulang asal, dan tarik keluar dokumen asal secara perlahan.
4
Tutup penutup penyuap.
2
Keluarkan dokumen asal yang tersekat daripada bahagian bawah penyuap.
1
Buka penyuap.
2
Secara perlahan keluarkan dokumen asal.
3
Tutup penyuap secara perlahan.
3
Letakkan dokumen asal semula.