> Mengalihkan Kertas Tersekat > Jika Kertas Tersekat Berulang Kali
441S-05A

Jika Kertas Tersekat Berulang Kali

Kemungkinan berpunca apabila terdapat cebisan kertas atau objek asing di dalam mesin atau kertas yang tidak dimuatkan dengan betul. Semak yang berikut.

Adakah terdapat cebisan kertas atau objek asing di dalam mesin?

Semak sama ada terdapat cebisan kertas atau objek asing di dalam mesin.

Adakah kertas dimuatkan dengan betul?

Kipas kertas timbunan teliti supaya kertas tidak melekat.
Periksa sama ada kertas dimuatkan dengan betul.  
Periksa sama ada bilangan helaian kertas yang dimuatkan adalah sesuai dan sama ada kertas yang sesuai digunakan.

Adakah sekatan kertas berlaku semasa pencetakan pada bahagian belakang kertas yang telah dicetak (cetakan 2 muka manual)?

Datarkan sebarang renyukkan pada kertas yang telah dicetak.
Pilih [Cetak pada Muka Lain] kotak semak pada [Sumber Kertas] tab pemacu pencetak. [Cetak pada Muka Lain] mungkin tidak dipaparkan bergantung pada tetapan pemacu pencetak. Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk memaparkannya, lihat manual pemacu berkaitan pada laman web manual dalam talian.
PENTING
Untuk mencetak pada bahagian belakang kertas, anda hanya boleh menggunakan kertas yang telah dicetak dengan mesin ini sahaja. Jangan gunakan kertas yang telah dicetak dengan pencetak/mesin pelbagai fungsi selain daripada mesin ini.

Adakah sekatan kertas berlaku apabila mencetak dengan kertas yang dimuatkan dalam suapan kertas pilihan?

Alih keluar dan kemudian pasang semula suapan kertas.