> Apabila Anda Tidak Dapat Mencetak dengan Betul > Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan > Tompokan Kelihatan
6SHC-04F

Tompokan Kelihatan

Unit penetapan mungkin kotor.
Cuci unit penetapan.  
Jika membersihkan unit penetapan tidak menyelesaikan masalah, tetapkan <Kurang Pnetapn Toner Noda 1> kepada <Aktif> mungkin akan menyelesaikan masalah.  
NOTA
Jika anda menetapkannya kepada <Aktif>, kelajuan cetakan mungkin lebih perlahan.