> Apabila Anda Tidak Dapat Mencetak dengan Betul > Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan > Cetakan Menjadi Sedikit Berwarna
6SHC-04A

Cetakan Menjadi Sedikit Berwarna

Puncanya mungkin terdapat masalah dengan yang baki yang tinggal dalam kartrij toner asal atau kartrij toner semakin kurang. Semak yang berikut.

Adakah dokumen asal mempunyai warna latar belakang, kotor atau anda menyalin dokumen asal seperti akhbar yang dicetak pada kertas nipis supaya teks atau imej di sisi lain dapat dilihat melalui kertas?

Semak dokumen asal dan kemudian sesuaikan kepadatan kepada tetapan yang betul.  

Adakah kawasan putih diwarnakan?

Tukar tetapan bagi <Halangkan Kabut>. Tetapkan kepada <Aktif> mungkin menyelesaikan masalah.  
NOTA
Jika anda tetapkan kepada <Aktif>, kepadatan cetakan mungkin lebih cerah.

Adakah jumlah baki dalam kartrij toner semakin kurang?

Semak berapa banyak jumlah baki dalam kartrij toner yang tinggal, dan gantikan kartrij toner perlu.  
Tanpa mengira paras toner yang dipaparkan, kartrij toner mungkin telah mencapai akhir hayatnya akibat keadaan persekitaran mesin dan bahan-bahan yang merosot dalam kartrij. Gantikan kartrij toner.