> Masalah Lain > Tidak Boleh Melaksanakan Kerja Kerana Kekurangan Kapasiti Memori
441S-04S

Tidak Boleh Melaksanakan Kerja Kerana Kekurangan Kapasiti Memori

Meningkatkan ruang memori kosong.
Jika kerja menghantar atau mencetak digilirkan, tunggu sehingga kerja itu selesai.
Cetak, hantar atau padam data simpanan yang tidak perlu dalam memori.