> Soalan Lazim > Memajukan Faks yang Diterima melalui E-mel
6SHC-002

Memajukan Faks yang Diterima melalui E-mel

Konfigurasikan mesin untuk memajukan faks secara automatik ke alamat e-mel yang didaftarkan dalam Buku Alamat. Gunakan langkah-langkah berikut.

Langkah 1 Daftar alamat e-mel untuk memajukan dalam Buku Alamat

1
Pilih <Buku Alamat> dalam Skrin Rumah.
2
Pilih <Daftar Dest.>.
Jika skrin menggesa anda untuk memasukkan PIN Buku Alamat dipaparkan,
3
Pilih <E-Mel> sebagai jenis destinasi.
4
Pilih <Nama> dan masukkan nama untuk mendaftar dalam Buku Alamat.
Mendaftar <Nama> ialah pilihan. Jika anda mendaftar <Nama>, destinasi boleh dicari mengikut abjad.
5
Pilih <Guna>.
6
Pilih <Alamat E-Mel> dan masukkan alamat e-mel untuk mendaftar.
7
Pilih <Guna>.
8
Pilih <Daftar Sebagai>.
9
Pilih <Kegemaran> atau <Dail Berkod>.
Jika anda pilih <Dail Berkod>, pilih nombor destinasi atau pilih <Guna KkunciAngka> dan masukkan nombor destinasi.
10
Pilih <Guna>.
Ini melengkapkan mendaftar alamat e-mel dalam Buku Alamat.

Langkah 2 Konfigurasikan mesin untuk memajukan faks secara automatik

1
Pilih <Menu> dalam Skrin Rumah.
2
Pilih <Tetapan Fungsi>  <Terima/Majukan>  <Tetapan Faks>.
3
Pilih <Tetapan Pemajuan>  <Fungsi Pemajuan>.
4
Pilih <Aktif> dalam <Gunakan Fungsi Pemajuan>.
5
Nyatakan alamat dan penamaan fail untuk pemajuan.
1
Pilih <Destinasi Pemajuan>.
2
Pilih kotak semak bagi alamat e-mel untuk memajukan dari Buku Alamat.
3
Pilih <Guna>.
4
Pilih <Nama Fail> dan nyatakan rentetan aksara untuk digunakan dalam nama fail.
NOTA
Jika tidak menyatakan rentetan aksara dengan <Nama Fail>, nama fail diberikan dalam format: nombor pengurusan komunikasi (empat digit)_tarikh dan masa dihantar_nombor dokumen (tiga digit).nama sambungan fail. Rentetan aksara ditandai dengan <Nama Fail> ditambah pada awalan nama fail-fail ini.
6
Pilih <Guna>.
Ini melengkapkan konfigurasi pemajuan faks automatik.
Mesin kini akan memajukan sebarang faks yang mesin terima ke destinasi yang ditentukan secara automatik.
Jika pemajuan gagal,
Untuk menyimpan dokumen yang gagal dimajukan dalam ingatan,