> Masalah dengan Penyalinan/Pencetakan > Tiada Paparan Dokumen dalam Skrin Pemilihan Fail (Cetakan Selamat)
441S-019

Tiada Paparan Dokumen dalam Skrin Pemilihan Fail (Cetakan Selamat)

Apabila ruang memori kosong semakin kurang, dokumen tidak dipaparkan di skrin untuk pemilihan fail. Semak yang berikut.
Jika tugas dibaris gilir, tunggu sehingga tugas itu selesai.
Jika dokumen yang diterima disimpan ke memori, cetak atau padamkannya.  
Jika dokumen sulit disimpan dalam memori, cetak dokumen sulit.
Untuk dokumen yang mengandungi banyak halaman, bahagikannya ke dalam berbilang bahagian sebelum mencetak.
Kurangkan resolusi pencetakan.