> Masalah dengan Faks/Telefon > Penukaran Automatik antara Telefon dan Faks Adalah Mustahil
441S-01S

Penukaran Automatik antara Telefon dan Faks Adalah Mustahil

Kemungkinan berpunca daripada mod penerimaan atau tetapan penerimaan adalah salah atau ruang memori kosong semakin kurang. Semak yang berikut.

Adakah mesin dikonfigurasikan untuk penukaran automatik antara telefon dan faks?

Semak bahawa mod menerima ditetapkan kepada <Faks/Telefon (Penukaran Auto)>, <Mesin Menjawab>, atau <Penukaran Rangkaian>.  
Apabila menetapkan kepada <Mesin Menjawab>, semak bahawa mesin menjawab disambungkan kepada mesin ini dan ia disokong dengan rakaman mesej sambutan audio yang betul.

Adakah ruang memori kosong semakin kurang?

Cetak, hantar atau padam data simpanan yang tidak perlu dalam memori.  

Adakah tetapan <Masa Mula Deringan> terlalu singkat?

Jika tetapan <Masa Mula Deringan> adalah terlalu singkat, penerimaan faks mungkin tidak dapat dikesan menyebabkan deringan telefon luar. Tetapkan <Masa Mula Deringan> yang cukup panjang.  

Adakah keadaan talian telefon adalah teruk?

Jika keadaan talian telefon teruk, tukar tetapan bagi <Kelajuan Permulaan RX>.  

Adakah mesin penghantaran menyokong isyarat pengenalan faks (isyarat CNG)?

Panggilan masuk daripada mesin tidak mampu untuk menghantar isyarat pengenalan faks yang tidak akan menukar mesin ini kepada mod penerimaan faks. Terima faks melalui operasi manual.