> Masalah dengan Faks/Telefon > Faks Diterima Tidak Boleh Dicetak
6SHC-03C

Faks Diterima Tidak Boleh Dicetak

Kemungkinan berpunca apabila kertas yang sesuai tidak digunakan atau kartrij toner telah mencapai akhir hayatnya. Semak yang berikut.

Adakah anda menggunakan kertas yang sesuai?

Muatkan kertas pada dokumen faks diterima boleh dicetak dengan betul.  
Semak tetapan saiz kertas.  

Adakah kartrij toner dipasang dengan betul?

Pasang semula kartrij toner.  

Adakah mana-mana kartrij toner telah mencapai akhir hayatnya?

Periksa baki katrij toner yang tinggal.  

Jika dokumen yang diterima tidak boleh dicetak 2 muka

Semak tetapan untuk cetakan 2 muka dokumen faks yang diterima.