> Masalah dengan Faks/Telefon > Tidak Boleh Menerima Faks
441S-01K

Tidak Boleh Menerima Faks

Kemungkinan berpunca daripada mod penerimaan yang salah atau tetapan penerimaan yang salah. Semak yang berikut.

Adakah anda menerima faks secara automatik?

Semak bahawa mod menerima ditetapkan kepada <Faks/Telefon (Penukaran Auto)>, <Auto>, <Mesin Menjawab>, atau <Penukaran Rangkaian>.  
Apabila menetapkan kepada <Mesin Menjawab>, semak bahawa mesin menjawab disambungkan kepada mesin ini dan ia disokong dengan rakaman mesej sambutan audio yang betul.
Ruang kosong dalam memori mungkin semakin kurang. Cetak, hantar atau padam data simpanan yang tidak perlu dalam memori.  

Adakah anda menerima faks secara manual?

Semak bahawa mod menerima ditetapkan kepada <Manual>.  
Sebelum mengangkat gagang, pilih <Mula Mnerima> atau masukkan nombor ID untuk Penerimaan Jauh. Jika anda mengangkat gagang terlebih dahulu, komunikasi akan dihentikan.

Adakah anda menggunakan talian gentian optik untuk penerimaan faks?

Mesin ini mematuhi penggunaan pada garis analog. Apabila menggunakan talian gentian optik atau talian telefon IP, mesin mungkin tidak berfungsi dengan betul bergantung kepada persekitaran sambungan atau peranti yang bersambung. Dalam kes sedemikian, hubungi pembekal talian gentian optik atau telefon IP.

Adakah anda menerima faks daripada perkhidmatan maklumat faks?

Semak tetapan semasa bagi <Pilih Jenis Talian> untuk memastikan yang jenis talian telefon ditetapkan ke talian nada dail.  
Jika ditetapkan kepada talian denyut, tentukan destinasi dengan memilih butang Nada dalam <Mskkn Destns> tab dan kemudian masukkan destinasi. Jika anda memasukkan destinasi selepas memilih butang Nada , isyarat nada akan dihantar walaupun talian denyut sedang digunakan.
Lakukan operasi penerimaan dengan mengikuti panduan suara yang disediakan oleh perkhidmatan maklumat faks.